In bài này
Chuyên mục: Lịch khai giảng
Lượt xem: 4063

THÔNG BÁO

Về việc mở các khóa học Tiếng Anh

  1. Đối tượng học viên

Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức và các đối tượng khác có nhu cầu.

  1. Thời gian và địa điểm
  • Thời gian học: Học vào các buổi tối trong tuần và ngày thứ 7, chủ nhật.
  • Thời gian thi: Thi vào ngày thứ 7, chủ nhật tuần cuối cùng của tháng.
  • Địa điểm:

+ Cơ sở Đại nài: Trường Đại học Hà Tĩnh, Số 447, đường 26/3, TP. Hà Tĩnh.

+ Cơ sở Thạch Quí: Trường Đại học Hà Tĩnh, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quí, TP.Hà Tĩnh.

+ Cơ sở Cẩm Vịnh: Trường Đại học Hà Tĩnh, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh.

  1. Học phí và chính sách hỗ trợ
  • Giảm 10% học phí cho 10 học viên đăng ký đầu tiên
  • Giảm 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 05 người trở lên
  1. Địa chỉ đăng ký
  • Liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học – Kỹ năng mềm

+ Cơ sở Đại Nài: Cô Nguyễn Thị Hiền - ĐT: 0911.097.845

+ Cơ sở Cẩm Vịnh: Cô Phạm Thị Mỹ - ĐT: 0941.082.286

TO ROI TA600