In bài này
Chuyên mục: Tin tức
Lượt xem: 718

Sáng ngày 06/10/2017, Trung tâm Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội nghị Cán bộ,  viên chức và người lao động năm học 2016-2017. Hội nghị nhằm đánh giá những thành tích, kết quả đạt được của đơn vị trong năm học qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Viết Phú, Giám đốc trung tâm Công nghệ thông tin báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và phương hương nhiệm vụ năm học 2017 -2018 nêu rõ: Năm học 2016-2016 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ năm học đề ra, đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Hội nghị cũng đã được nghe nhiều ý kiến đóng góp của các cá nhân về các vấn đề tuyển sinh và đào tạo tin học ngắn hạn, nghiên cứu khoa học…trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, được sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn đơn vị.

Hội nghị đã nêu lên nhiều ý kiến góp ý thiết thực để hoàn chỉnh, thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018; Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của đơn vị. Hội nghị cũng đã biểu quyết những chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2017 – 2018.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao, điều này sẽ góp phần giúp các cán bộ, công chức viên chức của đơn vị có động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm 2017.