In bài này
Chuyên mục: Tin tức
Lượt xem: 610

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ năng mềm liên tục khai giảng các khóa học Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Tiếng Trung.

Giảm 10% học phí cho 10 học viên đăng ký đầu tiên

Giảm 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 05 người trở lên

Giảng viên là người nước ngoài và các giảng viên Việt Nam có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Đăng ký:

- Đăng ký trực tiếp tại trung tâm

- Đăng ký link online:

   + CNTT: https://goo.gl/sqgLDK 

   + Tiếng Anh: https://goo.gl/Gvt2Gh 

   + Tiếng Trung: https://goo.gl/b1ic5f 

To roi CNTT600

TO ROI TA600

To roi TQ 600