In bài này
Chuyên mục: Tin tức
Lượt xem: 1068

 Ngày 23/9/2011, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức nhập học nguyện vọng 2 cho các tân sinh viên năm học 2011-2012.

 Năm nay, Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh 20 mã ngành dành cho hệ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp. Hệ Đại học chính quy nhập học gồm các ngành: Sư phạm, Kinh tế Quản trị kinh doanh, Ngoại Ngữ và Công nghệ thông tin; hệ Cao đẳng gồm các ngành Sư phạm và Kế toán; Hệ Trung cấp chuyên nghiệp gồm các ngành Kế toán Doanh nghiệp sản xuất và Kế toán Thương mại dịch vụ.  Trong đó, hệ Đại học đạt tỉ lệ tuyển sinh 85%, hệ Cao đẳng đạt 65%, hệ Trung cấp đạt 50%. Năm học 2011-2012 Trường Đại học Hà Tĩnh mở thêm mã ngành Tài chính - Ngân hàng và Kỹ thuật Điện.

Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục xét tuyển nguyện vọng 3 đối với các ngành đại học: Sư phạm Hóa học, Giáo dục chính trị, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Cao đẳng Giáo dục thể chất.