In bài này
Chuyên mục: Tin tức
Lượt xem: 1589

Hội nghị Công nhân viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin năm học 2013-2014, được tổ chức vào lúc 15h ngày 18 tháng 10 năm 2013.

Tại hội nghị Giám đốc Trung tâm Nguyễn Viết Phú đã trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của đơn vị năm học 2012-2013 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Hội nghị đã đánh giá lại những kết quả đã đạt và chưa đạt được trong năm học 2012-2013, tập trung tìm hiểu và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác chuyên môn của các thành viên trong đơn vị, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục nhằm mục đích nâng cao trình độ cũng như góp phần vào việc phát triển Trung tâm ngày càng lớn mạnh và vững chắc.

Với tin thần dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị đã thảo luận “Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014”, qua đó, xác định rõ nhiệm vụ của từng cá nhân và kế hoạch thực hiện. Hội nghị thảo luận và đưa ra những mục tiêu và yêu cầu như:

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ đi học tập năng cao trình độ.

- Tiếp cận và sử dụng thành thạo các phương tiện phục vụ dạy học và hệ thống phần mềm của nhà trường.

- Tiếp tục chú trọng việc đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Cán bộ viên chức.

- Tham gia nghiên cứu và đăng ký các đề tài NCKH cấp cơ sở, cấp trường…

Hội nghị cán bộ công chức Trung tâm Công nghệ thông tin đã giới thiệu, thảo luận Dự thảo “Báo cáo của hiệu trưởng tại hội nghị CBVC toàn trường năm 2013 - 2014” và đồng tình nhất trí cao với Dự thảo nói trên của nhà trường.

Hội nghị kết thúc vào hồi 17h30’ cùng ngày.