In bài này
Chuyên mục: Tin tức
Lượt xem: 115
THÔNG BÁO
Trung tâm CNTT - Trường ĐH Hà Tĩnh mở các khóa học ứng dụng công nghệ thông tin - Thi cấp chứng chỉ CNTT theo chuẩn Thông tư 03/2014/TT-BTTTT
 
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TRUNG TÂM CÃNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HÀ TĨNH THÔNG BÁO KHA GIANG CÁC KHÓA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Các khóa đào H Tên khóa Điều kiên dung tập: bản lượng phòng (Ừng dụng nãng viên CNTT 3/2014/TT Trường trung, năng trình thông chuyên môn Ung dụng CNTT phòng chứng bản ứng dụng khóa học được thực thuyết trình miễn nếu chưa Elearning cầu học, THCS, THPT) tiết) tiết) Chính nhà A4, Trường Đại Giảm 10% phí cho Giảm 05% học phí nhà Tĩnh. học viên đăng đăng học tiên người lên. Website:itc.htu.edu.vn Facebook.com/itc.htu.edu.vn/ CHỨNGCHİ'